foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

*LjUBAVNO PISMO* Zlatana Fazlagića i Zorana Bačića, režija Spasoje Ž.Milovanović , KUD *Vuk Karaxić* Trebotin, Žabare i Mala Vrbnica.

Ljubavno pismo
Iz predstave *LJUBAVNO PISMO*  KUD-a *Vuk Karadžić* Trebotin, Žabare, Mala Vrbnica koja je na FEDRARU odigrana 2002. godine.


Bojan Pršić i Predrag Ćirić
Bojan Pršić i Predrag Ćirić u predstavi *BELA KAFA* dramskog studija KUD-a  *Vuk Karadžić

Dama sa tri džentlmena
Vesna Vidojević, Spasoje Ž. Milovanović (gore desno), Dušan Duka Jovanović (dole levo) i Miomir Hari Ristović, podpresednik SO Kruševac i presednik organizacionog odbora  FEDRARA (dole desno)


Uroš Glovacki i Ljiljana Sirovatka
Ljiljana Sirovatka i Uroš Glovacki

Krla i Žika

Bivši predsednici KUD-a *Vuk Kardžić* Milan Milosavljević i Živorad Đokić

Žiri
Ljubodrag Obradović, Buca Mirković  i  Radoje Savić, (sa leva na desno)  žiri FEDRARA